GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

[Ahmet Tosun Güzellik Merkezi], bir [Limited şirket] olarak tescilli ve Çakmak Mah. Ardıç Sk. Burcu Apt. No: 20 İç Kapı No: 3 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan bir şirket (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır).

[İSİM], bir [POZİSYON] olarak görev yapan ve [ADRES] adresinde ikamet eden birey (bundan sonra “Çalışan” olarak anılacaktır).

Şirket ve Çalışan, işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin aşağıdaki şartlar ve koşullar altında, aşağıdaki şekilde anlaşmıştır:

1. Tanım ve Kapsam

Bu Gizlilik Sözleşmesi, Şirket’in ticari sırlarını, müşteri bilgilerini, iş süreçlerini, stratejilerini ve diğer tüm gizli bilgilerini korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu Sözleşme, Çalışan’ın Şirket ile ilişkisi sırasında elde ettiği veya eriştiği tüm gizli bilgileri kapsar.

2. Gizli Bilginin Tanımı

“Gizli Bilgi” terimi, Şirket’in işletme faaliyetleri, müşteri listeleri, finansal bilgiler, pazarlama stratejileri, patentler, ticari sırlar, bilgisayar kodları, iş süreçleri, teknik veriler ve diğer ticari bilgilerini kapsar.

3. Gizlilik Taahhüdü

Çalışan, Şirket’in Gizli Bilgilerine erişim sağladığında, bu bilgileri gizli tutmayı kabul eder. Çalışan, bu bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi, kopyalamamayı veya kullanmamayı kabul eder.

4. Sözleşmenin Geçerliliği ve Süresi

Bu Gizlilik Sözleşmesi, Çalışan’ın Şirket ile olan ilişkisi boyunca geçerli olacaktır. Çalışan’ın işten ayrılması veya ilişkinin sona ermesi durumunda, Gizlilik Sözleşmesi’nin hükümleri devam edecektir.

5. Yetki

Bu Gizlilik Sözleşmesi’nin geçerliliği ve yorumlanması Şirket tarafından belirlenecektir. Herhangi bir değişiklik veya ekleme, yazılı olarak yapılmalı ve tarafların onayını gerektirir.